Bol.com

Content strategie

Bol.com wilt verschillende aspecten van digitaal lezen onder de aandacht brengen. Hele informatieve aspecten maar ook sentimentele. Hoe breng je dit onder de aandacht zonder dat het elkaar bijt? 

We hebben de aspecten opgedeeld in verschillende content. Om in te spelen op het 'lees'-sentiment bij de kijker hebben we een commercial gemaakt. Verschillende testimonials waarin mensen vertellen over hun ervaringen met digitaal lezen. Als laatste een animatie die duidelijk maakt hoe het digitaal lezen op een e-reader, maar ook andere platforms werkt. 

Bol.com commercial

De commercial geeft het lekkere leesmoment gevoel.

bol.com site

Alles is natuurlijk terug te vinden op de site van Bol.com!

bol.com animatie

Deze explanimation geeft overzichtelijk weer hoe het digitaal lezen werkt.

bol.com testimonial

We maakten een aantal testimonials van mensen al langere tijd of sinds kort digitaal lezen. De reacties van mensen op de producten van Bol.com is een van de key features van de site.